Българска екосистема за Изкуствен интелект

Една от целите на новосъздадената екосистема е да се изгради широко разбиране сред обществеността как системите с ИИ и свързаните с тях "умни" устройства тепърва ще променят нашето ежедневие.