Над 40 000 души са подпомогнати от БЧК и USAID

Над 40 000 души са подпомогнати от БЧК и USAID по програмата „Дейности в отговор на COVID-19“