Бедствия, глад и глобализация: Крахът на цивилизациите от Бронзовата епоха

Преди повече от 3200 години Средиземноморието и Близкият изток са дом на няколко проспериращи и взаимносвързани цивилизации