Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите

По повод активизирането на търсенето на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че несигурността на пазара на труда,...