„Пътят на храната: от семенцето до чинията“

1508243На 3-ти септември 2018 г., Байер България проведе събитие, посветено на бъдещето на устойчивото земеделие и на тема „Пътят на храната: от семенцето до чинията“ в София.

Събитието се проведе в интерактивен формат, в който взеха участие:

Габор Равицки, Управител и Търговски Директор Дивизия Кроп Сайанс, Байер България с тема: „Бъдещето на устойчивото земеделие“, Ивелин Тончев, Мениджър Техническо Развитие и Регистрации, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България с тема: „Безопасност на храните“, Елеонора Маркова, Маркетинг Мениджър, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България с тема: Дигитално земеделие – успешни по устойчив начин“ и доц. д-р Божин Божинов, Ръководител Катедра „Генетика и селекция“, Агрономически факултет, Аграрен университет Пловдив с тема: „Съвременни селекционни методи“.

„Прогнозите показват, че до 2050 г. на планетата ще има 9 милиарда жители. Земеделието се нуждае от иновации, за да посрещне бъдещите предизвикателства, свързани с изхранването на населението на планетата, защото делът на обработваемата земя не се увеличава. Бъдещето на хранителните ресурси зависи от развитието на устойчивото земеделие. Нуждаем се от нови модерни технологии, за да произвеждаме повече и по-качествена храна от обработваемата земя, с която разполагаме. Мисията на Байер е „Наука за по-добър живот“ и компанията поема отговорност за развитието на модерното земеделие по устойчив за хората и планетата начин. Ние постоянно инвестираме в научноизследователска и развойна дейност, за да предлагаме за земеделските прозиводители решения, които да им помогнат за оползотворяване на повече земя и повече добиви.“, коментира Габор Равицки, Управител и Търговски Директор Дивизия Кроп Сайанс, Байер България

Последствията от климатичните изменения са причината всяка година да се губи голямо количество от произведените земеделски продукти. Успоредно с това, всяка година общата площ на обработваемата земя в световен мащаб намалява с приблизително 120 милиона декара. Модерните технологии в растителната защита помагат за увеличаване на добива от органичено количество земя. Инвестициите на Байер в научноизследователска и развойна дейност помагат това да се случва по отговорен и безопасен за хората и планетата начин.“ Каза Ивелин Тончев, Мениджър Техническо Развитие и Регистрации, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България

„Живеем в цифрова ера и ерата на бърза промяна. Земеделието също преживява революция. Достъпът до дигитална информация за времето, почвените характеристики и здравето на културите вече помага на модерните фермери да оптимизират добивите си. Експертите от Байер се стремят към създаване на повече интелигентни дигитални инструменти, които да направят земеделието още по-свързано и да улесняват съхранението на ресурси, защитата на реколтата и опазването на околната среда.

Съществуват хиляди различни видове почва по света, но качеството на почвата може да варира значително дори в един и същ район или поле. Колкото повече знае земеделският производител за почвата, толкова по-добре е подготвен той да реши кои култури да засее в определена област, за да може да произведе възможно повече реколта. В Байер търсим нови решения заедно със земеделските производители, за да интегрираме данните от техните полета в икономически по-изгодни за тях резултати. Ние използваме науката и иновациите, за да направим живота по-добър, най-вече в областта на здравето и храната.“, Елеонора Маркова, Маркетинг Мениджър, Дивизия Кроп Сайанс, Байер България. Тя представи и демо версия на мобилно приложение, което ще е в помощ на земеделските производители в България от есента на 2018 година.