Еволюцията на машините в човешкото ежедневие


Взаимодействието на човека с машините търпи непрекъснато развитие. Всички сме свидетели на навлизането на нова парадигма, в която машините все по-успешно си партнират с хората, за да ни осигурят по-лесно и спокойно ежедневие. Деяна Сотирова,...