Страх ли я е Китайската комунистическа партия от забавящия се растеж?

Президентът Си свиква извънредна среща на най-висшите лидери на Китай и предупреждава за сериозни рискове