Tesla реже заплати, праща работници в неплатен отпуск

Компанията бе принудена да затвори завода си във Фримонт