Сделките с жилища растат с двуцифрен темп през лятото


Пазарът на недвижими имоти продължава възходящия си тренд и през третото тримесечие на 2021 година. Прогнозите в началото на текущата година за ръст в продажбите на недвижимите имоти започнаха да се реализират с по-високи от очакваното темпове,...