Америка е най-големият производител на петрол, но се появяват проблеми

200 фалита в индустрията бяха отчетени за по-малко от четири години