10 000 пъстърви заплуваха в приток на Искър, ...

За 8 години инициативата Дай шанс на Балканката“ допринесе за зарибяването с 390 000 от застрашения вид, опазвайки биоразнообразието в повече от 30 реки в страната