2.6 млн. лева оборот на БФБ

Сесията на БФБ донесе спад за всички четири индекса.