Безработните могат да следят статуса си с нова е-услуга

Тя е достъпна в Системата за сигурно електронно връчване