БНБ: Ниските лихви поддържат търсенето на кредитния пазар

През първите осем месеца на 2019 г. се наблюдава забавяне на годишния растеж на корпоративните кредити