Цената на важна за България селскостопанска стока рязко тръгна надолу

С големи амплитуди през последните месеци се отличава слънчогледът