Германия няма да е единствената държава, от която Лагард може да иска увеличени разходи

Изхабяването на монетарната политика и забавянето на икономиката кара ЕЦБ да настоява за фискални стимули