Хора обработвали гласовите разговори в Messenger

Новината се отрази моментално на акциите на Facebook