Хората се чувствали по-млади от допира с технологиите

По-възрастните придобивали увереност, че са в крак с времето