Италиански ученици специализират в ИТ фирма у нас

Студентите изучаваха технология за производство на фиброоптика