Какво прогнозират математическите модели за жертвите на COVID-19?

Според някои изчисления едва 12% от всички случаи на коронавирус (в това число и асимптоматичните) са документирани в САЩ към 15 март