Кога е най-добрият момент да инвестираме?

Според експертите от "Компас Инвест" АД, когато гледате дългосрочно на финансовите пазари, шансът Ви за успех се повишава драстично