„Облачната пергола” в Хърватия е огромна 3D-печатна структура

Приканва посетителите да размишляват върху теми като гостоприемството