Около 14 000 българи възнамеряват да се преместят в София в близко бъдеще

Според национално проучване, което обаче е проводено преди пандемията на новия коронавирус