Още този месец държавата ще получи 660 млн. лв. концесионно възнаграждение за летище София

Възстановяваме баланса на концесията на летище София единствено чрез отлагане на годишни плащания. Те нито се опрощават, нито се намаляват....