Отрицателните парични потоци в сектора на шистовия петрол в САЩ вещаят катастрофа

За последните четири години броят на фалитите в отрасъла е 200