Полезно или вредно е да имате свободно време?

Пенсионирането може да е светлината в края на тунела за милиони работници, но според някои проучвания многото свободно време след пенсия може да бъде вредно за здравето толкова, колкото и малкото свободно време.