Правителството отпуска 2.7 млн. лв на Перник

Утаителите, за които правителството отпуска финансиране, гарантират качеството на питейната вода, с което тя трябва да достига до жителите на Перник и околните населени мест