Преувеличава ли Индия икономическия си растеж?

Изчисления сочат, че страната отчита 2,5% пр. п. по-висок растеж от реалния