През май производството остава на равнището от преди година


Промишленото производство нараства през май с 1.8% спрямо април, но остава на същото равнище спрямо май 2017 г., съобщи Националният статистически институт.<br />За месец ръстът на производството в преработващата промишленост е с 2.6%, а в добивната промишленост - с 0.8%. В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ статистиците отчитат спад от 0.4%.<br /><br />За месец най-съществено нараства ремонтът и инсталирането на машини и оборудване - с...