Производството на захар в Индия стигна тригодишно дъно заради сушата

На някои места продукцията може да се понижи с 40%