Промишленото производство се свива през август


По предварителни данни през август 2019 г. индексът на промишленото производство намалява с 0.1% спрямо юли и с 1.3% спрямо август 2018 г., съобщи Националният статистически институт.<br /><br />За месец добивната промишленост се свива с 6.6%, а енергетиката - с 0.6%, докато в преработващата промишленост има ръст с 0.8%.<br /><br /><br />По-значителен ръст през месеца статистиците отчита в производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични...