Влоговете и заемите на повечето българи не надхвърлят 1000 лв.

Малко над 51% от кредитите, отпуснати на домакинствата към края на септември 2019 г., са за суми под 1000 лева