Общи правила за ползване

1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД (наричани общо „Услуги“ в този документ подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и b2b Media. „b2b Media“ означава ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД , чийто основен адрес на управление е град София, жк. Друбжа-2 бл. 286, вх.А и ЕИК 202983779

1.2. Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайтовете на „ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД“ се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на b2b Media.

1.3. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез , мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на „ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД“, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.4. УСЛУГИТЕ на сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД включват, но не се ограничават само до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на b2b Media;

- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
- участие във форумите и коментарите на сайтовете на b2b Media;

- получаване на email – бюлетини от сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД.

- получаване на имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители изповащи сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД

1.5. На сайтовете от групата на b2b Media може да присъстват и услуги предлагани от партньори на b2b Media. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.6. „ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД“ може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на „ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД“, Вие се съгласявате с всички промени.

1.7. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД.

(C) Промени в сайтовете на b2b Media

1.8. b2b Media може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Д) Оборудване

1.9. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез което да имате достъп до услугите на b2b Media, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). b2b Media не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на b2b Media

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на b2b Media клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на b2b Media вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на b2b Media.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на b2b Media. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на b2b Media, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от b2b Media, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и b2b Media не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, b2b Media си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. b2b Media не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на b2b Media.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на b2b Media

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД и/или намиращи се на сайтовете от групата на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, са собственост на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, е забранено.

3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД е разпространител (и не е издател ) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на b2b Media, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на b2b Media представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на b2b Media от трета страна. При никакви обстоятелства ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на b2b Media. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на b2b Media. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с b2b Media за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на b2b Media. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на b2b Media, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД, посетете страницата ни за реклама, за повече информация.

7. Лични данни

7.1 ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


7.3. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


8.2. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.


8.3. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД. Но ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. ДИНАМИК МЕДИЯ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.