Милано – На среща, ръководена от Председателя Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на Група Generali към 31 март 2023 г3.Общите брутни записани премии нарастват с 1.3% до 22,163 милиона евро ...

tbi bank стартира публично предлагане на облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL). Размерът на емисията, насочена към институционални и индивидуални професионални инвеститори, е до 20 млн. ...

Германия официално е в рецесия, след ревизия на данните от първото тримесечие на годината.Това, разбира се, е важно предимно за статистиката, тъй като минимален до никакъв икономически растеж и висока инфлация е не по-малко катастрофално от ...

Анализирайки динамиката на високочестотните индикатори за индустриалното производство и търговията за последните пет месеца, на фона на спадаща, но все още висока инфлация, ОББ коментира ключовите тенденции въз основа на наличните данни към ...

Според експертите, промените ще доведат до сериозна административна тежест върху бизнеса.Представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) реализираха работни срещи с парламентарно представените партии за обсъждане на ...

Обединената банка възобнови една от най-устойчивите дарителски кампании у нас.14-ото издание на благотворителната инициатива подкрепя пострадалите при земетресенията в Турция и СирияСкоро след обединението си с KBC Банк, Обединена българска ...

Очаква се сериозно понижаване на икономическия растеж в Европа през 2023 година. В Централна и Източна Европа БВП ще бъде с най-значителен спад - едва 0,8% спрямо 4,0 % през 2022 г. В България той се очаква да бъде 1.5%.Това стана ясно по време на Осмата ...

Пенсионните партиди на ОББ Пенсионно осигуряване вече се достъпват и през ОББ МобайлСледвайки стратегията си за ускорена дигитализация, Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, лансира революционни подобрения и ...

5% ръст на несъстоятелностите в България и 21% на глобално ниво прогнозира Allianz Trade за 2023 г.Увеличават се и сроковете за междуфирмени разплащания, алармират експертите21% ръст на фалитите на глобално ниво и 5% в България за 2023 година прогнозира в ...

Твърде често инвестиращи в злато ми задават естествения въпрос: “Колко трябва да инвестирам в злато?” Разбира се, въпросът е неправилно формулиран по следните две причини”: (1) никой не ви задължава да инвестирате в злато – това е личен избор за ...