През следващите няколко седмици Европейският парламент ще преговаря и ще гласува законодателство за цифровото евро. Тази нова форма на парични средства може да промени начина, по който европейците обработват плащания, спестявания и ...

Местните данъци и такси могат да бъдат плащани по електронен път централизирано през портала за услуги на Министерството на електронното управление (МЕУ) – www.eGov.bg. Услугата предоставя възможност за заплащане на задължения от физически и ...

Според днешните данни на БНБ, през януари 2024 г. са отпуснати нови ипотечни кредити за 635.4 милиона лева.От тях 205 млн.лв. са рефинансиране, т.е. нетно новите ипотечни кредити са 430 млн.лв. Миналия януари нетно новите ипотечни кредити бяха 312 ...

tbi bank приветства Алекс Гармаш в ролята на лидер на „Търговска екосистема“. С обширни познания и експертен опит, той е решен да ръководи и оформя ключови бизнес дейности, насърчавайки сътрудничеството с търговски партньори на банката в ...

Заплатите продължават да растат с бързи темпове през последните три месеца на 2023:Общо за икономиката ръстът спрямо последното тримесечие на миналата година е 13.0%;През декември средната заплата в ИКТ надмина 5000 лева, а в енергетиката и ...

В рамките на кампанията ще бъдат засадени 1000 дървета.Като част от стратегията за устойчиво развитие Обединена българска банка (ОББ), част от КВС Group в България, дава начало на кампания в подкрепа на биоразнообразието и опазването на околната ...

В края на 2023 г. приключи първият цикъл на инвестиране на средствата, предоставени чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за регионите София и Южна България, реализиран чрез Фонд за ...

Новият инструмент ще позволи на институцията да предоставя улеснен достъп до финансиране за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на предприятията.Пощенска банка подписа гаранционно споразумение с Европейския ...

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Обединена българска банка (ОББ) подписаха днес едно от първите за България споразумения по линия на „Плана за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ). Mинистърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, ...

Клиентите, използващи мобилното приложение на банката, вече могат лесно да разделят сметката с приятел.От януари 2024 г. ОББ въвежда нова услуга за физически лица – Превод по мобилен номер (blink P2P). Тя е налична в ОББ Мобайл и позволява да се ...