Основният рихвен процент на БНБ все още е 0%. След смяната на методиката, той отразява в по-голяма степен лихвите по депозитите в банките (няма да навлизам в подробности за оувърнайт ...

Министерството на финансите е успяло да пласира 2.25 млрд. евро външен дълг. Лихвите са малко по-високи от очакваното, 4.33% за 7-годишната емисия и 4.81% за 12-годишната. Погледнато в ретроспекция, пълен провал на ...

Състоянието на ЕС в момента е трагично. Ежегодната реч на председателя на Европейската комисия, помпозно озаглавена „Състоянието на Съюза“ беше абсолютно излишна, с оглед на всички мерки и решения, които се ...

Инфлацията през август прави точно това, което очаквахме (за разлика от настроенията в САЩ) - забавя темпа си на ръст.   Пълзящата инфлация се вижда и в двата индекса. ИПЦ е 17,7% на годишна база при 17,3% през юли. ХИПЦ е 15,0% при 14,9% за ...

Предложението обхваща едни от най-търсените и предпочитани от клиентите на банката продукти и услугиПощенска банка пуска на пазара най-новото си финансово решение, което обединява едни от най-търсените от нейните клиенти продукти и предлага ...

С фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 евро ще подкрепи разработването на 48 инвестиционни концепции в четвъртия си рунд инициативата Европейско градско управление (EU City Facility - EUCF). Поканата за кандидатите е отворена до 30 септември 2022 г. и до ...

Николай Гърнев е новият управляващ съдружник на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия. Този клъстер обхваща девет държави в Югоизточна Европа – България, Гърция, Кипър, Румъния, Малта, ...

Изключим ли паричните интервенции, съвкупното търсене стои на едно ниво, докато съвкупното предлагане се увеличава. Значи цените би трябвало да ...

Целта на партньорството е да привлече изследователи и специалисти на световно ниво и да подготви следващото поколение иноватори и инженери VMware обявява партньорството си с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. ...

Днес служителите на Банка ДСК дариха 24 904 лева, за да окажат навременна подкрепа на засегнатите хора от наводнените села в региона на Карлово.  В допълнение, регионалният екип на банката, в партньорство с МВР и Община ...