Предстоят години на трансформация за застрахователния сектор• Изключително силен растеж: глобалният премиен приход е нараснал със 7,5% през 2023 г., отбелязвайки най-бързото увеличение от 2006 г. насам – годината преди голямата финансова криза;• ...

Американската компания NuScale отчете приходи от 1,4 млн. долара и нетна загуба от 48, 1 млн. долара за първото тримесечие на 2024 г. Сред причините за по-високата нетна загуба компанията посочва „продължаването на прехода ни от дейност, базирана на ...

Френската компания EDF договори „зелени“ кредити на обща стойност от около 5,8 млрд. евро, които ще бъдат използвани за финансиране на удължаване на срока на експлоатация на съществуващите френски АЕЦ. Кредитните споразумения със срок на ...

На 16 май 2024 г. беше проведено годишно Общо събрание на Асоциация на банките в България, на което присъстваха всички пълноправни членове на сдружението.По време на заседанието Петя Димитрова – главен изпълнителен директор и председател на УС на ...

Една от всеки пет компании се разплаща с доставчиците си след 90 дни, сочи доклад на Allianz Trade.В България вече се договорят срокове от 180 дни, най-трудно се издължават фирмите в сектор Транспорт.Средният срок, в който компаниите по света получават ...

За 12-та поредна година финансовата институция получава високото отличие в класацията на престижното издание Global Custodian.Пощенска банка е отличена за дванадесета поредна година като най-добрата банка попечител в България. Престижното ...

•​В сравнение между глобалните региони в света единствено търговията на България с ЕС е с положително салдо от 4.2 млрд. лв., останалите региони -9.5 млрд. лв. дефицит.•​Положително салдо в търговията с най-големите страни от еврозоната: Германия, ...

Вече излязоха подробните данни за изпълнението на бюджета към края на месец март.Ситуацията с приходите от ДДС не се е подобрила. Към края на март са събрани само 21.5% от планираните приходи от ДДС за годината.За да върви изпълнението на приходите ...

"Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот отчитат рекордните 828 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2023 г., което е двойно повече спрямо предходната година. Това показват данните на дружеството. От компанията отчитат нараснало търсене на ...

Внасянето на суми в лева е безплатно през всички канали на банката във връзка с приемането на еврото.Пощенска банка предлага и през почивните дни безплатни вноски на суми в лева по сметките си за граждани, наредени на каса в офисите на банката. ...