Предложението обхваща едни от най-търсените и предпочитани от клиентите на банката продукти и услугиПощенска банка пуска на пазара най-новото си финансово решение, което обединява едни от най-търсените от нейните клиенти продукти и предлага ...

С фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 евро ще подкрепи разработването на 48 инвестиционни концепции в четвъртия си рунд инициативата Европейско градско управление (EU City Facility - EUCF). Поканата за кандидатите е отворена до 30 септември 2022 г. и до ...

Николай Гърнев е новият управляващ съдружник на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия. Този клъстер обхваща девет държави в Югоизточна Европа – България, Гърция, Кипър, Румъния, Малта, ...

Изключим ли паричните интервенции, съвкупното търсене стои на едно ниво, докато съвкупното предлагане се увеличава. Значи цените би трябвало да ...

Целта на партньорството е да привлече изследователи и специалисти на световно ниво и да подготви следващото поколение иноватори и инженери VMware обявява партньорството си с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. ...

Днес служителите на Банка ДСК дариха 24 904 лева, за да окажат навременна подкрепа на засегнатите хора от наводнените села в региона на Карлово.  В допълнение, регионалният екип на банката, в партньорство с МВР и Община ...

Ситуацията с държавния бюджет е трудна, дори опасна, но (все още) не е апокалиптична. Уви, би могла да стане. По-рано тази седмица служебният финансов министър разкри притеснителни данни за състоянието на държавния фиск. Вероятно при ...

Има риск от вдигане на преките данъците в България – върху доходите на гражданите и печалбата на фирмите, ако в следващите години бюджетът не успее да се върне към траекторията на нулеви дефицити.Това предупреждение отправи към депутатите ...

Изнсената средносрочна макроикономическа прогноза (2023-2025), от служебния финансов министър Велкова, е меко казано притеснителна. Ясно се вижда, че фискалната устойчивост на България е под риск. Трупане на сериозни бюджетни дефицити, които ще се ...

Модерното решение развива финансовите уменияна най-младите клиентиПощенска банка стартираспециална Младежкапрограма „Project YOUth“, насочена къмдеца и младежи, с идеята да ги въведе в света на банковите продукти и услуги, ...