Глобалният лидер в застраховането на търговски кредити отчете намаляване на средносрочния риск от забавени плащания и лоши вземания у нас.Анализаторите обаче оставят без промяна оценката по сектори, като 11 от 18 остават в зоната на чувствителен ...

Най-голямата банка в страната - Обединена българска банка (ОББ), и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ стартират проект „Мастър Клас за млади предприемачи от област Кърджали“. Целта е да се насърчат младежкото предприемачество и ...

iBanFirst за деевроизацията и възхода на китайския юан.Делът на еврото в международните плащания е намалял от 38% на 23%, докато щатският долар остава силен - 42%, което отразява промените в европейския енергиен сектор, намалената вътрешноевропейска ...

Икономията е майка на мизерията гласи великата народна мъдрост. Асен Василев и неговите предложения за повишаване на данъчната събираемост в Бюджет 2024 са най-грозното възможно опредметяване на тези думи.Бакшишите да се облагат с данък, ...

Нови данни показват отношението на финансови директори към настоящата икономическа нестабилност и как хибридният модел на работа намалява разходите. IWG, plc (LSE:IWG), най-големият доставчик в света на гъвкави работни пространства и хибридни работни ...

Анализирайки последните налични данни на БНБ и Евростат, ОББ коментира ключови тенденции в банковия сектор в страната. Анализаторите на банката отчитат, че активите на банките през третото тримесечие на 2023 г. нараснаха с 4.0 млрд. лв. (+2.5%) спрямо ...

Общо 31 български дружества попадат в класацията на 500-те най-големи компании в ЦИЕ за 2022 г.Компанията за кредитно застраховане Кофас представи своето 15-то годишно проучване за 500-те най-големи компании в Централна и Източна Европа. Класацията ...

Финансовото решение предоставя комбинация от комплексни банкови продукти и услуги за ежедневно банкиране, заедно с допълнителни преференции за своите ползватели.Пощенска банка представи най-новата си програма „Priority by Postbank“ със специалното ...

Броят на внедрените RPA (софтуерни роботи) в бизнес процесите на tbi bank надвиши 150, като с това банката се доказа като ранен приемник и лидер във въвеждането на иновации в такъв мащаб. Challenger банката започна технологичната интерграция през 2015 г. с ...

България беше поставена в Сивия списък на Financial Action Task Force (FATF). Това е глобална работна група за финансови действия, създадена по инициатива на G-7, която следи процесите, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма. Този списък включва ...