Успешно приключи четвъртото издание на Олимпиадата по програмиране в Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец.

В Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, се проведе четвъртото издание на Олимпиадата по програмиране. Събитието се организира съвместно със Schwarz IT България, като част от програмата на компанията за развитие и ангажираност към образованието от ранен етап. Ученици от всички класове се включиха в състезанието, което се състоя тази седмица в залата на Schwarz IT.


В Олимпиадата се състезаваха над 35 участника, като повече от половината от тях постигнаха впечатляващи резултати над 60%. Най-добрите постижения бяха отличени с грамоти и награди предоставени от технологичната компания, връчени от Димитър Иванов, ръководител на направление “Platform Development” и Денислав Димитров, ръководител на направление „Инфраструктура“ в Schwarz IT.

Седем ученици се отличиха с резултати над 90%. Един от най-впечатляващите участници беше Кирил от 8-ми клас, който постигна изключителни 93.3(3)% и се класира сред челната тройка.

Най-добре представилите се ученици са:

1. Боян Фотев 11клас

2. Георги Балджиев 11клас

3. Кирил Садонков 8клас

4. Христо Захов 12клас

5. Здраве Гоцевски 10клас

6. Йоан Лигов 10кла

За принос и съдействие при организиране на олимпиадата специална награда получи Даниел Димитров от 10 клас.

Най-добре представителите се участници ще получат възможност за стипендиантска програма, менторска програма и възможността да започнат работа в Шварц ИТ. Това е тяхната инициатива за подкрепа на младежите, които проявяват интерес и талант в областта на компютърните науки.

НПГ по КТС е едно от най-добрите средни училища в областта на компютърните науки със своите над 35 години история. В НПГ по КТС се обучават ученици от цялата страна. Те се подготвят в атмосфера на изобретателност и академично развитие, което допринася и спомага за по-бързата им професионална адаптация. За по-добра професионална подготовка гимназията е под ръководството на Технически университет – София.

Високо квалифицираните преподаватели – професори, доценти и асистенти от факултета по Компютърни системи и управление на ТУ София осигуряват солидна база от знания в областта на електрониката и програмирането. В рамките на професионалната подготовка се изучават и дисциплини като микропроцесорна техника, компютърна периферия и мултимедии, компютърни мрежи, компютърна архитектура, компютърна сигурност и други.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...