Отново опираме до фундаментални икономически принципи

Банковият сектор в България бил успешен, значи трябвало да бъде повишена данъчната тежест върху него, за да спре да бъде успешен. Очевидно да бъдеш успешен в най-регулирания сектор в Европа е грях, по-добре е да имаш проблеми, както доста банки в ЕС и САЩ. Очевидно фактът, че бизнес, ипотечното и потребителското кредитиране в България през 2023 г. продължава да расте двуцифрено, докато в ЕС се свива до нива от 2020 г., е негатив.

Това, че в България продължава да е изгодно да се финансираш очевидно също е нещо лошо. Явно е по-добре кредитирането да спре, бизнес активността да замръзне, лихвите да станат като тези в Германия, Чехия или Италия, и растежа на икономиката да бъде нулев до отрицателен, както е в тези държави. Явно таксите и комисионните трябва да бъдат забранени, нищо че формират 21% от нетния доход на банките в България, докато в Еврозоната този процент е 28%.


Откъде-накъде българските банки ще се конкурират с европейските на свободен принцип… Очевидно източването на капитал от банковата система по време на икономическа криза се приема не просто за възможно, но и необходимо. И всичко това трябва да бъде преустановено заради “благородната” цел на набавим приходи в хазната, разчетена едновременно при над 3% растеж на икономиката за 2024 г и 3% дефицит. Да, всичко опира до фундаментални икономически принципи...

Вижте още: