Семейството и времето, прекарано с близките, са на първо място по важност за българина. Това сочат резултатите от ново проучване за ценностите, в които вярват българите, осъществено от социологическа агенция KANTAR по поръчка на „Каменица“ АД. ...

Умерена наемна активност регистрира офис пазарът в София през първото тримесечие на 2024 година. С 10-15% намалява броят на сключените сделки в сравнение със същите периоди през последните две години, достигайки обем от едва 37 200 кв. м. По-голямата ...

Според проучване на българския стартъп nPloy цели 54%1 от служителите у нас се оглеждат за нова работа, докато са на настоящата си позиция. За сравнение, този дял в предходното годишно проучване на компанията е бил едва 33%2, което свидетелства за все ...

България отбелязва 10,53% спад при несъстоятелността на фона на регионалните тенденции, но предизвикателствата пред местния бизнес продължават • През 2023 г. е отбелязан ръст в производствата по корпоративна несъстоятелност в Централна и Източна ...

15-годишните ученици в България са с по-ниски очаквания за завършване на висше образование или за заемане на ръководна позиция спрямо връстниците си по света.Социално-емоционалните умения са решаващи за академичния успех, професионалната ...

Близо 52 000 земеделски производители ще получат към 300 млн. лв. по т. нар. украинска помощ до 15 май 2024 г. „Доволни сме от това бързо и навременно решение. Държавата в лицето на служебното правителство възвърна диалога с бранша“, заяви Георги Стоянов, ...

Илия Илиев поема управлението на професионалната организация на одиторите у нас.Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) избра нов състав на управленски органи. Илия Илиев е новият председател на ИДЕС, избран с ...

На 28 април всяка година Международната организация на труда отбелязва Световния ден за безопасност и здраве при работа, като се фокусира върху актуална тема, свързана с безопасността и здравето при работа. Тази година акцентът е върху ...

Хибридната работа позволява на предприятията да намалят потреблението на енергия с една пета*, тъй като заменят големи офис площи в центъра на града с по-малки, по-енергийно ефективни пространства, включително гъвкави работни пространства, ...

През следващото десетилетие всеки четвърти зает в ядрената индустрия ще се пенсионира, сочат данни на най-големия в света доклад за заетост в енергетиката Global Energy Talent Index. 25% от настоящата работна сила е на възраст над 55 години, като над 9% вече ...