За по-малко от година, формално един нов регламент на Европейския съюз преобрази стандартите за оборудването и системите за безопасност в автомобилите. Новите изисквания за пътна безопасност - GSR (Регламент за обща безопасност) - и голямата цел ...

Какви са световните тенденции и как достигат логистичния сектор у насДигитализацията несъмнено навлиза с бързи темпове във всички отрасли на икономиката. В логистиката също се наблюдава внедряване на дигитални платформи и системи за ...

През последните години тя е лидер на екипа, който предложи и реализира най-значимите проекти на компаниятаМая Калчева - оперативният ръководител „Маркетинг и комуникации“ на Нетера и компаниите от нейната група, стана управител на Нетера ...

В Световния ден на безопасността и здравето при работа бе обявено, че международен консорциум, ръководен от българската компания ЛОТ-КОНСУЛТ е избран за трети пореден път за доставчик на технически инспекции на делегациите на Европейския съюз ...

Всеки следващ председател на БАПРА ще представлява страната ни в управителния орган на международната организация 28 април 2023 г. Председателят на БАПРА Александър Христов стана член на Управителния съвет на голямата международна ...

Стратегически приоритет за технологичния стартъп е да революционизира начина, по който хората купуват и продават употребявана електроника онлайн.Вера Петрова се присъединява към Flip България като управител на маркетплейс платформата за ...

ГОПЕТ ТРАНС бележи ръст от 33% и годишен оборот от 181 млн. евро за 2022 г.Ръст от 20% на дела на пратките, доставяни с интермодален транспорт, предвижда ГОПЕТ ТРАНС до 2030 г. Това е част от стратегията на компанията, която отчита годишен оборот от 181 ...

Според Доклада за устойчиво развитие, компанията е вложила над 120 000 лв. в общественозначими дейност.„Девин“ ЕАД публикува своя четвърти Доклад за устойчиво развитие за 2022 година. Лидерът на пазара на минерална и изворна вода отчита двоен ръст ...

С удоволствие и гордост споделяме за успеха на български ученици в международен проект за ученически дебати, проведен по време на конференцията на Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища ECNAIS (ecnais.org). Събитието се ...

Патентната активност на българските предприятия се запазва висока, като през 2022 г. 47% от заявките за патенти са в областта на електротехниката и електрониката, 31% - в машиностроенето и строителството и 22% - в химията и биотехнологиите. Именно в ...