0% безработни сред завършилите университета в три специалности, отлична реализация с високи доходи

Американският университет в България (АУБ) и тази година е водещ университет у нас според новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Традиционно АУБ зае челни позиции в петте от направленията си, оценявани от рейтинга. Той е официално най-доброто висше учебно заведение в „Администрация и управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Политически науки“* и заема второто място по „Икономика“ и „Информатика и компютърни науки“.

„Изключително сме удовлетворени, че АУБ се класира неизменно на първите места в престижната рейтингова система на университетите в България“, заяви в.и.д президентът на АУБ Дейвид Еванс. „Бих искал преди всичко да поздравя и да благодаря на нашите преподаватели. Те са хората, които правят този успех възможен всяка година. Специални благодарности също на нашите талантливи студенти, всеотдайни служители и изключително успешни възпитаници“.

Резултатите, публикувани на 5 декември, показват също, че АУБ е водещ по отношение на няколко особено важни показателя. Единият е 0% безработица на завършилите в три от дисциплините („Политически науки“, „Информатика и компютърни науки“, „Обществени комуникации и информационни науки“), а другият – най-високите средни заплати в страната на завършилите четири от направленията („Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“).

Американският университет е безапелационен номер едно във всичките пет дисциплини по отношение на престижа, социално-битовите и административните услуги. Класацията показва също, че АУБ приема гимназисти с най-висока диплома във всичките пет дисциплини.

Българската рейтингова система на университетите има за цел да подпомогне потребителите на образователни услуги в избора им на университет. Тя класира 51 университета в България, които предлагат образование в различни специалности, групирани в професионални направления. Системата сравнява академичните дисциплини във висши учебни заведения, които имат акредитация в България, и определя рейтинга на академичните програми въз основа на повече от 100 показателя, включително преподаване и обучение, университетска среда, социално-битови и административни услуги, научни изследвания, престиж, кариерно развитие, реализация на пазара на труда и регионална ангажираност.

* В текста като направления са използвани названията на специалностите в АУБ. Съответствието между тях и наименованието, използвано в рейтинговата система, вижте тук:

1. Бизнес администрация = Администрация и управление

2. Журналистика и масови комуникации = Обществени комуникации и информационни науки

3. Икономика = Икономика

4. АУБ предлага две специалности, които принадлежат в съответното направление. Специалностите са „Компютърни науки“ и „Информационни системи“ = Информатика и компютърни науки

5. АУБ предлага две специалности, които принадлежат в съответното направление. Специалностите са „Политически науки и международни отношения“ и „Европеистика“ = Политически науки

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.