Университетът е единственият у нас, напълно подготвен за завършване на семестъра неприсъствен

Американският университет в България (АУБ) ще завърши академичната 2019/2020 г. без провеждането на присъствени занятия, а изцяло виртуално. Дистанционна форма на обучение беше въведена от 9 до 23 март като превантивна мярка, но предвид последните развития в страната и в света беше решено пролетният семестър да се проведе онлайн. Въпреки предприетите извънредни мерки обучението и дипломирането на нито един студент няма да бъдат повлияни от тази промяна. Преподавателите, служителите и ръководният екип следят внимателно процеса, за да гарантират, че той протича гладко и ефективно.

Провеждаме редовни срещи, за да преценим възможностите, и решихме, че безопасността на нашата общност, както и осигуряването на яснота и сигурност за всички в университета налагат именно такова решение, което е най-добрият вариант в момента“, каза д-р Дейвид Еванс, вр.и.д. президент на АУБ. „Основният приоритет на АУБ е опазването здравето и благополучието на общността. Същевременно обаче целим да се придържаме към високите стандарти и качеството на нашите академични програми. Предлагайки дистанционно обучение, ние осигуряваме на нашите студенти възможност да завършат годината в планираните срокове и така няма да бъдат нарушени техните бъдещи планове“, допълни той.

Студентите, за които напускането на кампуса ще представлява значителна трудност, могат да останат в общежитията. Те ще продължат да имат достъп до основни услуги като хранене, здравеопазване и консултации. Всички събития, част от пролетния календар, вече са отложени и се правят планове за провеждането им през есенния семестър.

Ръководството на университета ще продължи своевременно да осведомява общността на АУБ за настъпили промени. Информацията е достъпна и на сайта на университета www.aubg.edu

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...