BILLA България събра и дари над 7.3 тона основни храни за нуждаещи се, като част от кампанията „Купи и дари“В рамките на второто тримесечие на 2021 г., дългосрочната съвместна инициатива на веригата с Българския Червен кръст осигури хранителни продукти на стойност близо20 800 лв. на 760 хора в нужда и 2095 бенефициенти в институции 

В рамките на второто тримесечие на 2021 г. (април – юни 2021 г.), дарителската акция „Купи и Дари“ помогна на 760 уязвими лица и 2095 бенефициенти от 18 институции, като събранад 7.3 тона (малко над 6 тона за същия период през 2020 г.) основни храни на обща стойност приблизително 20 800 лв. (близо 15 000 лв. за 2020 г.) Вече пета годинаблаготворителната кампания на BILLA България и Българския Червен кръст подкрепя социално уязвими лица, които живеят под прага на бедността, хора с увреждания и тежки здравословни проблеми, многодетни семейства с нисък доход, самотни родители и възрастни чрез осигуряване на трайни пакетирани хранителни продукти от магазинната мрежа. 

Организаторите на кампанията съпоставят резултатите с постигнатото за същия тримесечен период през предходната 2020 г. и отчитат нарастване на  количеството – с над 1.2 тона и себестойността на дарените чрез кампанията продукти в магазинната мрежа – с над 5 600 лв.

„Щастливи сме, че заедно с Българския Червен кръст имаме възможност да помагаме на все повече представители на най-уязвимите групи в обществото. Резултатите в количествен аспект и като парично изражение на даренията са значително по-големи от постигнатото през изминалата година. Благодарим на нашите клиенти, които все по-активно се включват вдарителската ни инициатива, водени от благородната кауза да помогнат на лица в неравностойно положение, независимо от неблагоприятните COVID-19 обстоятелства, които се отразиха върху потребителските навици“, сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

В контекста на инициативата „Купи и Дари“, в магазините на BILLA в цялата страна е разположена брандирана количка за дарение на хранителни продукти. Kлиентите на търговската верига могат да подкрепят инициативата, като закупуват и даряват продукти от първа необходимост – брашно, варива, макаронени изделия, захар и захарни изделия, олио, зеленчукови и месни консерви. BILLA поема ангажимент веднъж месечно да добавя хранителни продукти към събраните дарения във всеки свой обект, а БЧК разпределя количествата спрямо потребностите на индивидуалните и институционални бенефициенти.

Вижте още: