утилираните води имат най-нисък екологичен отпечатък спрямо повечето категории напиткиБританско проучване сравнява пет основни категории безалкохолни напитки на базата на данни за 2020 г.
 
Асоциацията на водите от естествени източници (Natural source waters association), базирана в Лондон, издаде доклад с данни за 2020 г., който показва, че бутилираната вода (минерална, изворна и трапезна) се отличава с най-нисък екологичен отпечатък спрямо останалите основни категории напитки без алкохол на пазара. Именно водите носят минимален екологичен риск заради ниските въглеродни емисии и нисък воден отпечатък, защото в най-малка степен застрашават биоразнообразието и генерират най-малко вредни отпадъци.

Проучването сравнява пет категории напитки: бутилирани води от естествени източници – негазирани и естествено газирани натурални минерални води, изворни води и бутилирани трапезни води; газирани безалкохолни напитки; плодови напитки; 100% плодови сокове и смутита; млечни напитки. За оценка на отпечатъка върху околната среда на разглежданите групи продукти са избрани критериите за енергийното потребление при производството и транспорта на напитките, разходът на вода и въглеродният отпечатък на съставките, влиянието на производствата върху биоразнообразието, както и за генерирането на замърсяващи отпадъци. Източниците на данните в доклада са правителствени и неправителствени организации, компании-производители, както и редица научни публикации от Обединеното кралство.

Проучването посочва лидерството на бутилираните води по отношение на ниския екологичен риск. Данните по-долу обобщават два от водещите критерия: въглероден отпечатък и воден отпечатък (разходът на вода, нужен за производството на 1 л напитка).

Оказва се, че добавянето на захар към напитките например (наред с изразходваната енергия за производство и транспорт) играе съществена роля за въздействието върху околната среда, тъй като самото производство на захар е с висок въглероден отпечатък. А бутилираните води не съдържат захар.

Анализът на данните за 2020 г. показва и какво е отражението на разглежданите категории напитки върху биологичното разнообразие. Заради съдържанието на плодове и захар повечето категории (при своето производство) създават риск от ерозия на почвите, както и от загуба на биоразнообразие вследствие на тенденцията към развитие на монокултурно земеделие. Съдържанието на мляко е свързано със завишен риск от влошаване качеството на почвите и водите заради неправилно боравене с естествени и изкуствени торове или прекомерна паша. Добавянето на фосфорна киселина в торовете може да има отрицателен ефект върху качеството на водата и водните организми. В категорията на бутилираните води тези рискове не съществуват. В голяма степен това се отнася и до отрицателния ефект върху околната среда вследствие на генерирането на отпадъци при производството.

Неправилното изхвърляне на остатъци от плодове (без компостиране), както и на меласа при производството на захар не допринасят за нисък екологичен отпечатък при повечето напитки. Производството на повечето от тези продукти може да доведе и до замърсяване на водите. Данните от Обединеното кралство показват, че и по отношение на генерирането на отпадъци при производството бутилираните води са най-ниско рискови.

Вижте още:

Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред най-важните задачи пред...