Ефективни инструменти на дигиталния маркетинг

Д-р Мануела Тотева представи своя завършен професионален труд със заглавие „Ефективни инструменти на дигиталния маркетинг в „бизнес към бизнес“ организации“. Книгата е резултат от дългогодишния опит на автора, която работи в сферата на комуникациите и маркетинга от 2002 г. насам в компании от софтуерната индустрия, металургията, банковия сектор и търговията, както и в комуникационни агенции и НПО сферата.

Публикацията, която е резултат от работата на д-р Тотева като докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, с научен ръководител проф. д-р Теодора Петрова, осъществява изчерпателен преглед на съвременни теоретични разбирания, като паралелно с това са представени релевантни практически илюстрации, придаващи фактически измерения на материята, за да се потвърди научната и приложна стойност на настоящия труд.

Намерението на автора с написването на настоящата монография, е да систематизира, обобщи, анализира и подходящо да се представи информацията за eфективните методи на дигиталния маркетинг в интеркултурна среда в периода 2017 - 2021 година, с фокус върху комуникацията „бизнес към бизнес“ в България и Германия. Използвани са както обширен набор от актуални научни публикации на български, немски и английски език, така и практически опит от първо лице от източната и западната част на Европейския съюз, усвоен в резултат на възможността на автора да набира емпирични данни в международна среда, осигурена от програма Еразъм+ и собствени консултантски проекти.

Официални гости на събитието коментираха текущите предизвикателства пред бизнеса и как те могат да бъдат преодоляни чрез дигитализацията. Анита Бедин, която е настоящият председател на БДВО, посочи, че в последните години в Европа все повече бизнес сектори се обръщат към български специалисти, тъй като кадрите, които се подготвят у нас в сферата на комуникациите, са на световно експертно ниво. Доц. Александър Христов – комуникационен специалист и университетски преподавател, допълни, че това се дължи на бързото темпо, с което се развиват българските професионалисти от всякакви браншове и на възможността да абсорбираме световния опит и да го пречупваме през нашата специфична действителност. Той отбеляза и че в страната ни има огромен брой млади хора, които са изключително добре адаптирани към съвременния технологичен свят.

Ефективни инструменти на дигиталния маркетинг

Д-р Мануела Тотева е практик и преподавател в сферата на комуникациите. Стартира кариерата си в Българската търговско-промишлена палата, след което преминава в корпоративния сектор, за да ръководи проекти и екипи за големи немски концерни. Като член на Управителния съвет и председател на Българското дружество за връзки с обществеността в периода 2006 - 2017 г., има принос за развитието на професионалната ПР общност у нас. От 2017 г. насам преподава в областта на управлението на съдържанието и дигиталните медии и консултира маркетингови проекти в Германия.

Вижте още: