Какво е въглеродна неутралност и как се постига тяВъпросът как човешката дейност се отразява върху състоянието на околната среда и климата на планетата e сред най-горещите глобални теми днес. Нарастването на количествата въглероден диоксид в атмосферата е един от факторите за парниковия ефект и тенденцията към глобално затопляне. Постигането на въглеродна неутралност трябва да бъде ключова част от политиката на отговорните компании, както и съзнателeн стремеж у всеки от нас.

По света все по-често се усеща въздействието на климатичните трансформации – суша, силни жеги, поройни дъждове, наводнения и свлачища, повишаване на морското ниво и на киселинността на световния океан, както и изчезването на растителни и животински видове.

Как човешката дейност въздейства върху тези процеси?

Един от най-неблагоприятните и значими фактори е повишаването на количествата на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата вследствие на човешката дейност. Увеличеното съдържание на въглероден диоксид влияе на топлообмена между Земята и Космоса и създава парников ефект, свързан с прекомерно затопляне на земната повърхност и нарушаване на естествения баланс на
планетата.

Производството на енергия от изкопаеми горива, отоплението в домовете и офисите, транспортът, който използва бензин и дизел, авиотранспортът, както и редица производствени процеси в промишлеността непрекъснато генерират огромни количества въглеродни емисии.

Въглероден отпечатък: човешката следа

Въглеродният отпечатък се определя от въздействието на дадена дейност, човек или държава върху изменението на климата. Ако вземем за пример транспорта: при пътуването със самолет се отделят 285 г въглероден диоксид на километър в сравнение със 104 г за автомобил и 14 г за влак. Вследствие на избора на продуктите, които консумираме и потребяваме, и нашият собствен  въглероден  отпечатък ще е различен, защото е важно къде и как се произвеждат те.

Въглеродна неутралност: амбиции в действие

При нулев въглероден отпечатък говорим за въглеродна неутралност.

Въглеродна неутралност означава постигането на нулеви емисии на въглероден диоксид и други парникови газове чрез тяхното елиминиране или намаляване до минимум с възможност да се компенсира онова, което не може да бъде елиминирано. Споразумението за климата от Париж, подписано от ЕС и от 195 страни по света, предвижда постигането на въглеродна неутралност до средата на 21-ви век. А европейските власти приемат специфично законодателство, чиято цел е да превърне Европа в първия континент с нетни нулеви емисии на въглероден диоксид. Да бъдеш въглеродно неутрален все повече се разглежда като корпоративна социална отговорност и все повече компании обявяват датите, когато планират да станат изцяло неутрални.

Постигането на нулев баланс на въглеродни емисии не означава напълно да се лишим от тях, а да намерим начини да компенсираме евентуален техен ръст. Естествените природни системи като почвите, горите и океаните абсорбират въглероден диоксид. Но те не могат да се справят със сегашното ниво на емисии. Изчислено е, че тези системи могат да абсорбират между 9,5 и 11 гигатона въглероден диоксид годишно. Докато емисиите от човешка дейност за 2019 г. възлизат на 38 гигатона.

По стръмната пътека на въглеродната неутралност

Компаниите, които следват политика към въглеродна неутралност, предприемат широк кръг от стъпки, за да намалят своя въглероден отпечатък. Сред тях е увеличаване на дела на електро- и хибридните автомобили, използването на групов и обществен транспорт и оптимизирането на дистрибуцията.

Намаляването на относителното тегло на опаковките на произвежданите продукти също е важно. Ако компанията бутилира вода например, тя ще се стреми към по-леки бутилки, което води след себе си намалена консумация на гориво при транспорта на продуктите. Насърчаване на потребителите да изхвърлят опаковките разделно е сериозна  мярка в тази посока.

Повишаването на енергийната ефективност на производствените и офисни сгради е задължително. Това включва не само саниране, но и дигитализация на процесите в тях за намаляване на разхода на енергия за производство, осветление и отопление. Друга стъпка е преходът към възобновяеми енергийни източници чрез инсталиране на соларни или фотоволтаични панели, избор на доставчик на зелена енергия или използване на нисковъглеродни горива от типа на устойчивите биогорива.

Въглеродните кредити: инвестиция в планетата

И все пак в много важни производства нулирането на въглеродните емисии е практически непостижимо. За тях има възможност да компенсират остатъчните си емисии чрез въглеродните кредити. Въглеродният кредит е вид разрешително. То позволява на компанията, която го държи, да отделя определено количество въглероден диоксид или други парникови газове. Един кредит позволява емисията на един тон въглероден диоксид. Компаниите могат да се сдобият с въглеродни кредити, след като инвестират в различни проекти. Най-често това са проекти, които имат положително въздействие върху околната среда, климата и обществото. Въглеродно неутрален, климатично неутрален или климатично положителен статут се постига, ако покупката на кредити за намаляване на емисиите е равна или по-голяма от въглеродния отпечатък на дадена компания.

Инвестициите чрез закупуването на въглеродни компенсации във важни екологични проекти и такива, чийто приоритет е глобалното затопляне, са ключови за постигането на баланс на глобално ниво.

Всяко индивидуално усилие си струва

А къде е всеки от нас? Съществуват мобилни приложения, с които се изчислява индивидуалният въглероден отпечатък. Когато сме наясно с него, можем да го намалим, като променим поведението си. Ето в каква посока: да консумираме местни и сезонни продукти и да намалим консумацията на месо; да купуваме само това, което ни е необходимо, за да избегнем изхвърлянето на отпадъци; да използваме торби за многократна употреба. При избор на дрехи да избираме отговорни компании и брандове с нулев въглероден отпечатък: това впрочем важи за всички видове стоки. При придвижването да използваме велосипед, обществен транспорт и влак. У дома да пестим водата, както и енергията – като предпочитаме уреди с енергиен клас А. И разбира се, да намалим отпадъците и да рециклираме боклука.

Колкото и трудно да изглежда, моделът за въглеродна неутралност със сигурност ще стане задължителен първо за бизнеса, а постепенно и за гражданите. За наше общо добро.

Източници:

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...