Редица български фирми вече се осланят на принципите и философията за постоянно подобрение

Над 200 ръководители на компании от различни сектори на бизнеса в България обмениха опит, добри мениджърски практики и идеи с водещи експерти в сферата на LEAN по време на международна конференция, която се проведе днес в София Хотел Балкан.
LEAN практиките и методологията 20 Kлюча (20 Keys), създадена от PPORF Development Institute Inc., Япония, работят в компании от различен мащаб и сфера на дейност. Реалните ползи от прилагането на методологията в производството се измерват с повишаване на производителността до 180%, намаляване на дефектите средно с 84% и повишавате на удовлетвореността на клиентите с над 98%.

Идеята на LEAN се свежда най-общо до създаване на повече стойност за клиента с по-малко ресурси. Организациите, които внедряват LEAN практики, разбират нуждите на клиентите и се фокусират върху своите ключови процеси, така че да повишават стойността за клиентите, като същевременно намаляват до минимум излишното изразходване на ресурси.

Конференцията, която се проведе за втори път у нас, цели да подпомогне развитието на бизнес средата в България, подчертаха от водещата компания за управленско консултиране Некст Консулт - организатор на събитието в качеството си на официален представител на PPORF Development Institute Inc.

„Основна цел на Програма 20 Ключа е да издигне една компания до т. нар. „световна класа“. Пътят към постоянно подобрение и усъвършенстване е дълъг и постигането на тази задача не е лесно, но усилията са оправдани – подобрени процеси и организация, дългосрочен успех на компанията и най-вече разбиране, че личният принос на всеки служител има значение.“, каза Тошко Петков, партньор „Бизнес консултиране“ в Некст Консулт.

Лектори от Германия, Хърватия и България споделиха своя опит в прилагането на LEAN и постигането на по-висока ефективност, качество и бързина. Редица български фирми вече безрезервно се осланят на принципите и философията за постоянно подобрение, залегнали в LEAN и методологията 20 Ключа, което се отразява положително на всички аспекти от дейността им, стана ясно на конференцията.

Дискусиите се фокусираха около основните предизвикателства пред бизнеса, свързани с изграждане на организационна култура, която стимулира сътрудничеството и генерирането на идеи за подобрения, помага на служителите да се чувстват разпознати и ангажирани с компанията. Участниците в конференцията научиха как с помощта на LEAN могат да постигнат по-високо качество, по-ниски разходи, по-бърза доставка и ефективност, за да отговорят на изискванията на големите международни пазари.

Представители на водещи в пазарните си ниши компании като Камакс, Ролпласт и Калинел споделиха своите истории на успеха с внедряването на LEAN и методологията 20 Ключа в партньорство с Некст Консулт. Всички тези компании са имали предизвикателства в работата си, които са ги подтикнали да потърсят цялостно решение. LEAN става част от тяхната фирмена култура.

„Винаги сме си мислили, че контролираме качеството, но се оказа, че има какво да се подобри. Трябваше да изградим точни параметри, в които винаги да влизаме. Презентацията на системата 20 Ключа беше в края на 2014 г., пред целия мениджърски екип, и буквално всички се съгласихме, че това е „нашата“ система. Следим четири показателя – точност, бързина, качество и комуникация, като по всички тях имаме подобрение“, сподели Христина Масларова – мениджър производство PVC прозорци в Ролпласт.

Методологията променя организационната култура в компаниите, води до по-добро разбирателство и взаимодействие между екипите, влияе положително на ангажираността на служителите и намалява текучеството. Внедряването на LEAN практики и методологията 20 Ключа подобрява също така работата с доставчиците, повишава продажбите и помага на компаниите да следват стратегическите си приоритети, подчертаха мениджърите.

Споделеният опит от водещи български компании в работата с LEAN и 20 Ключа беше от полза на техните колеги от бизнеса, които тепърва обмислят да въвеждат подобни практики и да разширяват дела си на външните пазари. Методологията може да помогне на българските фирми да станат предпочитани доставчици на международния пазар, с оптимизирани разходи и високо качество на продуктите и услугите, заключиха специалистите.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

ОББ: Всички сектори растат• Във всички сектори на икономиката се наблюдава ръст, водещ до реално увеличение на БВП с 1.8% през първото тримесечие на...

В разгара на летния сезон и почивките, неприятните изненади от рязка промяна в плановете съвсем не са редки, а най-честите предизвикателства, които...

AMPECO, българската компания, разработваща глобална платформа за управление на зарядни станции, обяви присъединяването на Майкъл Грийнбърг като Старши вицепрезидент “Растеж” (SVP Growth). Назначението...